سفرنامه های وارکالا

آگهی لست سکند - مرجع قیمت - جایگاه K - دسکتاپ

سفر به کرالا، سرزمین خودِ خدا (سفرنامه کرالا) + سفرنامه صوتی (5 قسمت)

پس از پیچیدن به سمت راست راهرو وارد اتاق کم نوری شدیم. صدای چلیک قفل شدن درب چوبی پشت سرمان، اغراق آمیز و بلندتر از حد معمول به گوشم رسید. چند لحظه ای طول کشید که چشمانم به تاریکی عادت کند. تنها منبع نور اتاق،

مجید میرزادی
85
28.1K
4.5
ادامه مطلب