بدون شک می توان گرمای صحرا و نسیم و بوی دریا را در این تصاویر هوایی که از دبی و عمان گرفته شده است ، احساس ‏کرد. ‏

با لست سکند همراه باشید تا با این تصاویر خلاقانه که توسط یک عکاس لهستانی گرفته شده است ، دبی و عمان را آنطور که ‏ندیده اید ببینید. ‏

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

زمین مسابقه شترها در دبی‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

حیات وحش و صحرای دبی ‏ ‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

تصویری از حومه شهر دبی ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

 

بزرگراهی که پوشیده از شن است در دبی ‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ساحل جمیرا در دبی ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

بزرگراهی در شهر دبی که پوشیده از شن است ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

بزرگراهی دیگر در دبی که از شن پوشیده شده است ‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این تصویر بیش از اینکه به نظر برسد یک عکس است ، به نظر یک نقاشی خلاقانه می آید. اما این عکس تصویری از صحرای ‏دبی است. ‏ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

جاده های تو در تو و فضای سبز اطراف آنها در دبی ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

سبز و طلایی ، تضاد رنگی زیبا بین فضاهای سرسبزی که در دبی ساخته شده و زمین های بایر و کویری اطراف آن

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

میدانی زیبا در دبی ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ساحلی بکر و وسیع از شن های سفید در عمان ‏‏ ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

عمان ، خانه ی بزرگراههای وسیع خلوت و خالی است ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ساحلی زیبا و وسیع در عمان ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

قایق های ماهیگیری که در دریا مشغول هستند ، عمان ‏

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

خط مرزی عمان نیز چهره ای جذاب و دیدنی دارد

 

‏دبی و عمان را از آسمان ببینید + تصاویر ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

ساحل شن های سفید و دریای بیکران لاجوردی در عمان ‏
منبع : Dailymail