یکی از جاذبه‌‌های گردشگری ایران عمارت بسیار زیبای فاضلی است. این عمارت زیبا دو عمارت مسکونی متعلق به دوره قاجار و پهلوی است که دارای شیوه‌‌های تزیینی آجری در نمای داخلی حیاط، درب‌ها و پنجره‌هایی است که این تزئینات دارای ارزش تاریخی، هنری و فرهنگی منحصر بفردی می‌باشد.

عمارت فاضلی ساری

عمارت فاضلی متعلق به خاندان فاضلی‌ها بوده است. صاحب ملک با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده معلم بوده است. این بنا به احتساب زیرزمین، دارای سه طبقه است ﮐﻪ ﺟﺰﻭ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻨﺎﺯﻝ 3 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ بوده است. همچنین ﺩﺍﺭﺍﯼ 3 ﺣﯿﺎﻁ، ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺁﺧﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ و ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌کند.

عمارت فاضلی

ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ‌ی این عمارت ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﺷﺎﻩﻧﺸﻴﻦ (ﺳﻪﺩﺭی) ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻯ ﺑﻨﺎ ﺁﺟﺮﻯ ﻭ ﺑﻨﺪﮐﺸﻰ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺘﻴﺒﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ‌ﻫﺎﻯ ﻫﻼﻟﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻠﻴمی، ﺷﻤﺴﻪ‌ﺍﻯ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ‌ﺍﻯ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ. بازدید از این بنا، می‌تواند شما را به سال‌های دور ببرد. آیا پیش از این در این بنای زیبا قدم زده‌اید؟

عمارت فاضلی ساریعمارت فاضلیعمارت فاضلی ساریعمارت فاضلیعمارت فاضلی ساری