کوین فرایر عکاس، همراه با گتی اخیراً برای جمع‌آوری عسل به گروهی از مردم محلی لیزو در ایالت کوهستانی یونان چین ملحق شدند. این عسل صخره‌ای در چین تهیه می‌شود و هر یک کیلوی آن تا 50 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. فرایر می‌گوید: «کسانی که این عسل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند درحالی‌که از نردبان‌های طنابی آویزان شده‌اند، بارها موردحمله و گزش زنبورها قرار می‌گیرند.» اغلب می‌توان با استفاده از نردبان یا پایه‌های چوبی به کندوهای پایین‌تر دسترسی پیدا کرد. شکارچیان برای کاهش ریسک مقابله با زنبورها، لباس‌های مناسبی پوشیده و از دود برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده می‌کنند اما در هر کندو هزاران زنبور یافت می‌شود. این زنبورها به گونه‌های خاصی از زنبورها تعلق دارند و شامل زنبورهای عسل بزرگ و سیاه می‌شوند. با وجود اینکه برداشت عسل در میان مردان لیسو یک سنت است، اما می‌تواند تهدید نیز محسوب شود. به گفته‌ی عده‌ای از این افراد، تعداد کندوها نسبت به گذشته کاهش‌یافته است، زیرا جمعیت زنبورها تحت تأثیر استفاده زیاد کشاورزان محلی از آفت‌کش‌ها و گرمای جهانی قرارگرفته است.

شکارچی عسل می کیویون در حال مبارزه با زنبورها، درحالی‌که با تجمع زنبورها بر روی نردبان طنابی ایستاده است. او در حال جمع‌آوری عسل کوهستانی از کندوها در نزدیکی مانگشی در ایالت یونان چین است.

جمع‌آوری عسل از صخره‌های ایالت یونان در چین

 

شکارچیان عسل می کیویون و ما یونگد در نزدیکی آتشی نشسته‌اند که برای گیج کردن زنبورهای بالای صخره قبل از جمع‌آوری عسل کوهی درست کرده‌اند.

Honey-Hunting-1.jpg

 

دود آتش ایجادشده توسط شکارچیان در تنگه‌ای در ایالت یونان چین.

Honey-Hunting-2.jpg

 

از چپ، شکارچیان عسل دونگ هایفا، می کیویون و ما یوگند در حال ساختن نردبانی از طناب برای جمع‌آوری عسل کوهی.

Honey-Hunting-3.jpg

 

ما یونگد در حال بالا رفتن از نردبان طنابی ازیک‌طرف صخره.

Honey-Hunting-4.jpg

 

شکارچی عسل می کیویون که حین ایستادن بروی نردبان طنابی روی صخره‌ای در نزدیکی مانگشی توسط زنبورها احاطه‌شده است.

Honey-Hunting-5.jpg

 

می کیویون حین ایستادن در کنار کندوها توسط زنبورها احاطه‌ شده است.

Honey-Hunting-6.jpg

 

دستیار شکارچی عسل دونگو دیگران را در حین جمع‌آوری عسل از کندوها تماشا می‌کند.

Honey-Hunting-7.jpg

 

ما یونگد پس از درست کردن آتش برای فراری دادن زنبورها در میان دودها قدم می‌زند.

Honey-Hunting-8.jpg

 

شکارچیان عسل دونگ هایفا و می کیویون درحالی‌که بر روی نردبان طنابی ایستاده‌اند، در حین جمع‌آوری عسل وحشی توسط زنبورها احاطه‌شده‌اند.

Honey-Hunting-9.jpg

 

یونگ هیفا و می کیویون حین کار گروهی برای جمع‌آوری عسل کوهی وحشی.

Honey-Hunting-10.jpg

 

می کیویون پس از بریدن یک کندو از یک سطل برای جمع‌آوری عسل استفاده می‌کند.

Honey-Hunting-11.jpg

 

شکارچی عسل دونگ هایفا حین جمع‌آوری عسل وحشی موردحمله زنبورها قرارگرفته است.

Honey-Hunting-12.jpg

 

یک شکارچی عسل تکه بزرگی از موم عسل را از یک کندو برداشته است.

Honey-Hunting-13.jpg

 

ما یونگد و دستیارش عسل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.

Honey-Hunting-14.jpg

 

ما یونگد عسل‌ها را در ظرفی مخصوص در پشت خود حمل می‌کند.

Honey-Hunting-15.jpg

 

ما یونگد و دونگ هایفا عسل طبیعی و تازه وحشی را پس از جمع‌آوری در خانه خود تمیز می‌کنند.

Honey-Hunting-16.jpg

 

امیدواریم از این گزارش تصویری لذت برده باشید.

منبع: theatlantic.com