Close
پاسارگاد (مقبره کورش)
Yannar
نقدها:
گزارش
پاسارگاد
توصیه شده توسط کاربر

پاسارگاد که یادگاری از دوران پرشکوه هخامنشی است در شهرستانی به همین نام در استان فارس قرار دارد ویکی از بناهای این مجموعه مقبره کوروش کبیر پادساه بزرگ و افتخار آفرین هخامنشی است که پیشتر به(مشهد مادر سلیمان)شهرت داشت و جزو پنجمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو در تیر ۸۳ به ثبت رسید

نوع سفر:
تاریخ سفر: