Close
پاسارگاد (مقبره کورش)
مهدیه زوارفرد
نقدها:
گزارش
آرامگاه کوروش کبیر
توصیه شده توسط کاربر

پاسارگاد امروز با پاسارگادی که هشت سال پیش ازش دیدن کردم خیلی خیلی متفاوت بود.
امروز برای دیدن مقبره کوروش باید بلیطی به مبلغ ۳ هزار تومان از باجه فروش بلیط تهیه کنیم در حالی که در گذشته بازدید از این مکان رایگان بود و هیچ ارگان یا سازمانی نظارت بر‌محیط اطراف نداشت. برای پارک ماشین باید مبلغ ۵هزار تومان به مامورین پرداخت کنیم. نکته قابل توجه برای من اشتغال مردم محلی و احداث فروشگاه های وسائل تزئینی و سوغاتی در این مکان بود . نکته مثبت در خصوص تغییراتی که حاصل شده است وجود حفاظ شیشه ای دورتادور مقبره کوروش است به منظور جلوگیری از ورود تماشاکننده ها به محوطه مقبره است که البته خیلی زودتر از اینها باید این اقدام صورت میگرفت تا کمتر شاهد دست نویس های یادگاری میبودیم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: