Close
پاسارگاد (مقبره کورش)
طلوع کوچک
نقدها:
گزارش
درود بر بزرگترین مرد ایران زمین
توصیه شده توسط کاربر

قدیمی ترین بنای مقبره ای فلات ایران مقبره کوروش بزرگ است. کلیه بناهای پاسارگاد را کوروش کبیر ساخته، مردی که هر چه از خوبیها و خدمات او بر سرزمین ایران و ایرانیان بگوییم کم است و همین امر منجر شده تا نام او پس از این همه سال همچنان بر لب ملت ایران از کوچک گرفته تا بزرگ همچنان باقی بماند. دلم برای این همه سادگیش سوخت که مزار پادشاه ایران اینگونه بود... سقفش آسمان و دیوارهای قبرش همچون یک انسان عادی از خشت و سنگ بود....

نوع سفر:
تاریخ سفر: