Close
ارگ کریمخانی
Zahra Yekta
نقدها:
گزارش
ارگ کریمخان
توصیه شده توسط کاربر

ارگ کریمخان از بیرون خیلی با ابهته و همیشه دلم میخواست اینجا رو از نزدیک ببینم.
ارگ کریمخانی محل زندگی کریم خان زند بوده و بعدها در دوران پهلوی از آن به عنوان زندان استفاده می شده به همین دلیل به زندان کریمخانی هم معروفه.
داخل ارگ کریمخان شلوغ بود.در آن مجسمه کریمخان و اطرافیانشو درست کرده بودن
مثل سایر بناها اتاقی با پنجره های رنگی وجود داشت
و قسمت جالب ترش به نظر من حمام بود که سقف و دیواره های قشنگی داشت.
از اینجا که خارج شدیم به مغازه های پشت ارگ برای خرید سوغاتی و مسقطی معروف شیراز رفتیم. همچنین مغازه های اینجا به بستنی هم خیلی معروفن ما که میل نداشتم و قسمتون نشد ولی شما اگه خواستین استفاده کنید بستنی شکرریز و بابابستنی از مغازه های معروف اینجان.

نوع سفر:
تاریخ سفر: