Close
زاهدان
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
زاهدان با دو قوم بلوچ و سیستانی
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

زاهدان شهر نسبتا تازه تاسیسی است . یعنی از حدود نود سال قبل بر جای یک روستا به نام دز آب یا دزد آب ، به تدریج شهر زاهدان شکل گرفته است . به علت موقعیت جغرافیایی خاص زاهدان در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان ، در دوره رضا شاه با انتقال ادارات دولتی به این شهر زمینه جذب مهاجران به این محل مهیا شد و شهر به نام زاهدان تغییر نام یافت و به تدریج وسعت یافت به گونه ای که اکنون بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دارد .
جمعیت زاهدان را عمدتا دو قوم بلوچ و سیستانی تشکیل داده اند . مردان بلوچ که از هم وطنان اهل سنت ما هستند عموما از لباسهای محلی استفاده می کنند که شبیه دشداشه ( لباس عربی ) است و خیلی نزدیک به پوشش اهالی پاکستان می باشد . در زاهدان ، دوقوم بلوچ و سیستانی با تفاهم و دوستی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و اصولا فرهنگ مردمی سیستان و بلوچستان بر پایه سادگی و عطوفت و مهمان نوازی استوار است

مناسب برای
  • خرید

  • طبیعت گردی

نوع سفر:
تاریخ سفر: