Close
جزیره هرمز
ZahraMsh
نقدها:
گزارش
جزیره هرمز
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

من برای اولین بار بود که به این جزیره سفر میکردم و با چیزهایی که راجبش خونده بودم خیلی مشتاق بودم که زودتر خودم تجربه ش کنم.یک روز کامل اونجا بودم و با دوچرخه کل جزیره رو گشتم و واقعا لذت بردم. طبیعت بسیار زیباش یک طرف و خونگرمی و برخورد مردمش هم یک طرف دیگه. و واقعا یکی از مهمترین دلایلی که بیشتر بهم خوش گذشت مردم خوبش بودن چون تنها هم بودم یکم نگرانی داشتم ولی وقتی رفتم و باهاشون برخورد داشتم خیالم راحت شد. هرجا که میرفتم میخواستن هرجور میتونن کمک کنن و این خیلی مایه دلگرمی بود. آخرای راه که خسته شده بودم از رکاب زدن و با دوچرخه داشتم کنار جاده راه میرفتم یه خونواده مهربون با وانتشون کنارم واستادن و گفتن خسته ای؟ میخوای ببریمت تا شهر؟ منم از خدا خواسته پیشنهادشونو قبول کردم و منو رسوندن بدون اینکه هزینه ای بخوان. بیشتر دارم راجب جو اونجا میگم چون همه از قشنگیای طبیعیش میدونن اینارو هم من بگم که تکمیل شه. حتما اگه میتونین تو این فصل برین هرمز هواش بی نظیره و حتی شبا سردم میشه مطمئنم خیلی بهتون خوش میگذره.
#گلفام_سفر

مناسب برای
  • هیچ امکاناتی یافت نشد
نوع سفر:
تاریخ سفر: