Close
ارگ کریمخانی
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
ارگ کریمخان، یادگاری از کریمخان زند
توصیه شده توسط کاربر

در مرکز مجموعه زندیه، ارگ کریمخان، بنایی با عظمت و وسیع دیده می شود. در ورودی ارگ اولین چیزی که چشم بازدید کننده را درگیر می کند، کاشیکاری بزرگی با طرح نبرد کریمخان با دیو است. حیاط ارگ مانند همه عمارت های دیگر شیراز بزرگ با حوضی بزرگ در میان آن و باغچه های گل و درخت نارنج در طرفین. همچنین در اطراف حیاط حمام تاریخی کرمخان زند قرار دارد.
ارگ کریمخان از بناهایی است که مورد بی مهری واقع شده و به آن به طور کافی رسیدگی نشده و ستون های چوبی ایوان و نقاشی های دیواری و گچبری ها تخریب زیادی داشته اند.
در قسمتی از عمارت مجسمه مومی کریمخان و مهمانانش ساخته شده و به نمایش گذاشته شده است.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: