Close
گل فشان تنگ (ناپگ)
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
کوههای گل فشان
توصیه شده توسط کاربر

در دشت های وسیع شمال غرب چابهار منطقه کهیر پدیده ای بسیار نادر و اعجاب انگیز به نام کوههای گل افشان قرار دارد . در این دشت وسیع تا چشم کار میکرد بیابان بود و هیچ نوع و دار و درختی در نواحی اطراف این تپه های مخروطی شکل وجود نداشت.این پدیده یک اثر نادر زمین شناختی است که باعث میشود هیچ گیاه و گل و درختی رشد و نمو نداشته باشند و با پرتاپ گل از زمین و متصاعد شدن گازی از اعماق زمین تپه مخروطی شکل به وجود می آیید . همچنین به گفته بعضی این گل خاصیت بسیار زیادی برای پوست دارد (اما از نظر علمی ثابت شده نیست)برای بالا رفتن از این تپه مخروطی شکل باید کفش مناسب داشته باشید زیرا راه ناهموار و سربالای دارد.وقتی به بالای تپه رسیدیم چند نفر با دوربین منتظر قلوپ قلوپ کردن گل افشان بودن تا این لحظه را ثبت کنند.ناگفته نماند که چند کودک و یک مرد بلوچی در کنار تپه ایستاده و مجسمه های از همین گل خاکستری رنگ میسازند و میفروشند.برای رفتن به این جاذبه بهتر است که از کفش مناسب پیاده روی کلاه و عینک همچنین کرمهای ضدآفتاب استفاده کرد .
ورودی این جاذبه پنج هزار تومان است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: