Close
ارگ کریمخانی
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
ارگ کریمخانی
توصیه شده توسط کاربر

ارگ کریمخانی یکی از جاذبه های دیگر شهر راز است که بسیار فاخر و ازشمند میباشد.در زمان سلسله پهلوی از ارگ به عنوان زندان استفاده میشد این بنا به دستور کریم خان زند و در دوران زندیه ساخته شده است و در سال ۱۳۵۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.ارگ کریمخانی در مرکز شهر ،شمال شرق میدان شهدا قرار دارد. محوطه و خیابانهای اطراف ارگ کریمخانی به خودی خود یک جاذبه به حساب میاید که شب های بسیار زنده و پویای دارد .بستنی شکرریز هم یگی دیگر از شگفتی های اطراف ارگ است که بستنی بسیار خوشمزه ای داشت .ساعات بازدید از ارگ ساعت ۹ صبح تا ۱۸ بعدازظهر میباشد و بلیط ورودی این مجموعه ۵ هزار تومان میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: