ویدئو

پیرمردی که به تنهایی یک کلیسای جامع ساخت

برای مدت 53 سال، جاستو گالگوو در کنار حومه مادرید، تقریبا به طور کامل شخصا ساختمان کلیسای جامع را ساخت. گالگوو هیچ معماری رسمی یا آموزش ساختمانی ندارد، اما این موضوع او را از ادامه این کار اجباری متوقف نکرده است. در 90 سالگی، گالگو می داند که قادر نخواهد بود پروژه را در طول عمرش تمام کند. اما او هر روزه، روز به روز، با ایمانش هدایت می شود.

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

ویدئوهای مرتبط

سعید نوری
لست سکند
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید