تجربه دو توریست آلمانی از دومین سفر به ایران!

4.6
از 119 رای

فرانک و کارولین رو اتفاقی با ما همسفر شدند. هیچهایک می کردند و دو سال بود در سفر بودند.پس از پیاده کردن آنها در مقصدشان، 3 روز بعد به ما پیام دادند که مقصد بعدی ما سنندج است، ما هم آنها را به خانه دعوت کردیم و 2 روزی با آنها شهر و اطراف را گشتیم...شما هم ببینید ! نظرات و دیدگاه جالبی نسبت به ایران دارند....