نگاهی به موزه هرمیاژ یکی از بزرگترین موزه های جهان در سن پترزبورگ

4.4
از 29 رای

جدای از تعدد بسیار زیاد اشیا و آثاری که در موزه هرمیتاژ سن پترزبورگ نگهداری می شود، خود بنا ی قصر زمستانی براستی شاهکاری زیبا و مجلل است. بعید است مسافری به سن پترزبورگ بیاید و دیدن اینجا را از دست بدهد.