شهری که مردمانش با اجساد زندگی می کنند

3.8
از 13 رای

جوامع مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات متفاوت، از دیرباز درگیر دنیای پس از مرگ بوده‌اند و به هر طریقی سعی کرده‌اند تا یاد و خاطرات از دنیا رفتگانشان را ابدی و ماندگار کنند. به همین دلیل غیر قابل تصورترین کفن و دفن ها و رسومات مربوط به آن در دنیا شکل گرفته‌اند! از مومیایی کردن اجساد در مصر باستان گرفته تا دفن کردن خوراک و غذا همراه با مردگان در سرزمین‌هایی دیگر یا زندگی با مردگان در اندونزی، همه و همه نشان از این داشته که این معما همچنان برای انسان غیرقابل حل باقی مانده است! 

زندگی با اجساد در اندونزی!

در جزیره سولاوسی اندونزی، مردمان با مردگانشان زندگی می‌کنند! بله، درست خواندید! آن‌ها به معنای واقعی کلمه با مردگانشان نشست و برخواست کرده و آن‌ها را در مراسم گوناگون همراهی می‌کنند. مردگانی که هر چند وقت یکبار رخت نو بر تن کرده و در کنار زندگان، خودی نشان می‌دهند! اگر همچنان باورش برایتان سخت است، پیشنهاد می‌کنیم تماشای این ویدیو را به هیچ وجه از دست ندهید و سری به این شهر عجیب بزنید!