کوچکترین خشکی روی زمین

4.9
از 11 رای

این بار بیایید بنشینیم به تماشای یکی از کوچکترین خشکی های دنیا به نام وینیس فارم! در این جزیره مینیاتوری فقط ما دو نفر بودیم و بَس!

این مینی جزیره که در شبه جزیره مونروئه و در ایالت کرالا قرار دارد یک شبانه روز میزبانی از ما را به عهده داشت؛ یک شبانه روز رویایی برای یک زوج ماجراجو...