آخرین غذای اعدامی ها، آن ها چه چیزهایی درخواست کردند؟

4.2
از 15 رای

چه کسی می داند آخرین وعده غذایی که قبل از مرگ میل خواهد کرد، چه خواهد بود؟ محکومان به اعدام در آمریکا این موضوع را از پیش می دانند. آخرین غذای اعدامی ها طبق درخواستشان برایشان تهیه می شود و در اختیارشان قرار می گیرد. هر چند آن ها محکومان یک زندان لاکچری و عجیب و غریب نیستند. اما این درخواست آن ها طبق قانون آمریکا پذیرفته خواهد شد. 

آخرین وعده غذایی اعدامیان چه خواهد بود؟

در آمریکا رسم بر این بود که اعدامی می توانست برای آخرین وعده غذای خود هر آنچه که می خواهد از زندانبانان درخواست کند و آن ها برایش فراهم کنند. اما درک اینکه محکومان به اعدام در آن لحظه به چه چیزی می اندیشیدند و چه حس و حالی داشتند و حتی می توانستند لقمه ای از آن غذا میل کنند یا نه، بسیار سخت خواهد بود. اما با این حال داستان های عجیبی نیز در این میان وجود دارد. ما در این ویدئو چند نمونه از این داستانها را برای شما تعریف خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید!

منبع: Youtube