پادشاه تاوولارا ، بازمانده آخرین پادشاهان جهان!

4.8
از 52 رای

این جزیره یک پادشاه دارد! آخرین بازمانده از پادشاهان جهان. اما او یک پیرمرد معمولی است، بدون ثروت و بدون تاج! او حتی خدمتکار هم ندارد. با اینکه صاحب یک جزیره در ایتالیاست و بسیاری او را پادشاه می نامند، زندگی ساده ای دارد. در این ویدئو سری می زنیم به تاوولارا و با این پیرمرد دوست داشتنی دیدار می کنیم!

با ما همراه باشید!

منبع: Youtube