والپارایسو، رنگارنگترین شهر جهان!

4
از 2 رای

یک شهر زیبا و رنگی! درست مثل رویاهای کودکی. در این شهر هر خانه یک رنگ دارد. اصلا اینجا قانون است که رنگی باشید! این شهر آنقدر پستی و بلندی دارد که برای عبور مرور روزانه باید از آسانسور استفاده کنید!

با ما همراه باشید تا این منطقه زیبا رابه شما معرفی کنیم!

منبع: Youtube