سازه های اعجاب انگیز آبی شوشتر

4.9
از 7 رای

سازه‌های آبی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌های دست‌کند و تونل‌های هدایت آب است. این سازه‌ها در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، برای بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند و جزو شاهکارهای صنعتی تاریخ محسوب می‌شوند. این 13 مجموعه به صورت یکجا و تحت عنوان «سیستم آبی تاریخی شوشتر» در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت شده است.