جاذبه های چابهار

0
خانه دلوشی

خانه دلوشی

Delvashi Historical House
3
(از 1 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 21 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بندر تنگ

بندر تنگ

Bandar-e Tang
4.3
(از 8 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 11 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
اسکله لیپار
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 8 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
تفرجگاه ساحلی دریا کوچک
3.2
(از 7 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 33 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
اسکله هفت تیر

اسکله هفت تیر

Hafte Tir Wharf Rd
3.8
(از 5 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 24 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
ساحل تراس چابهار (ساحل کمب)

ساحل تراس چابهار (ساحل کمب)

Chabahar Terrace Beach (Komb Beach)
4.4
(از 10 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 10 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
آرامگاه سید غلام رسول

آرامگاه سید غلام رسول

Tomb of Sayyid Ghulam Rasul
0
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 34 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار محلی کنارک (لته بازار)
4
(از 2 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 18 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
جنگل های حرا (خلیج گواتر)
4.6
(از 9 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 5 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
اسکله صیادی رمین
4
(از 10 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 25 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 90٪ از 10 رای
مشاهده
بازار فجر

بازار فجر

Fajr Bazaar
4
(از 1 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 16 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد مرکزی چابهار (مسجد اهل سنت)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 9 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
اسکله بریس چابهار
4.9
(از 24 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 1 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
پارک سنگی لیپار
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 7 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
ساحل صخره ای چابهار (ساحل دریای بزرگ)
4.6
(از 13 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 3 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 13 رای
مشاهده
جزیره شیطان چابهار

جزیره شیطان چابهار

Chabahar Sheitan Island
0
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 34 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل درک چابهار
4.8
(از 16 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 2 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
منطقه آزاد تجاری چابهار
3.5
(از 7 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 29 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
روستای درک چابهار

روستای درک چابهار

Chabahar Darak Village
4.3
(از 10 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 15 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
ساحل خرچنگ ها
4
(از 1 نقد و بررسی)
چابهار / ایران
رتبه در چابهار 16 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده