جاذبه های دهلی

5
از 1 رای
پارک باستان‌شناسی مهرائولی
5
(از 1 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد و مقبره جمالی کمالی

مسجد و مقبره جمالی کمالی

Jamali Kamali Mosque and Tomb
5
(از 1 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جین ماندیر داداباری
5
(از 1 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد مدحی

مسجد مدحی

Madhi Masjd
5
(از 1 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد بیرلا مندیر (لاکشمی نارایان)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 12 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای حوض خاص

روستای حوض خاص

Hauz Khas Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رشتراپاتی بهاوان (کاخ ریاست جمهوری هند)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مقبره فیروز شاه توغلاق
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
شیوا ماندیر آپ چاتارپور ماندیر
5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 2 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مقبره نظام الدین اولیا
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آب انبار آگراسن کی بائولی لیمیگو
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مرکز خرید امبیانس
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
معبد چاتارپور

معبد چاتارپور

Chhatarpur Temple
5
(از 1 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 6 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ لدهی

باغ لدهی

Lodhi Garden
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 14 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه ملی گاندی

موزه ملی گاندی

National Gandhi Museum
5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 2 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه سرخ
4
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 26 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد جمعه (مسجد جامع)

مسجد جمعه (مسجد جامع)

Friday Mosque (Jama Masjid)
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 22 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
معبد سیک ها
5
(از 3 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 1 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مقبره همایون
5
(از 2 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 2 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قطب منار

قطب منار

Qutub Minar
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
دهلی / هند
رتبه در دهلی 13 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده