جاذبه های استان کرمان

0
چهارطاق ارزوئیه

چهارطاق ارزوئیه

Chahartaq Orzueeyeh
2
(از 1 نقد و بررسی)
ارزوئیه / ایران
رتبه در ارزوئیه 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تپه یحیی

تپه یحیی

Yahya Hill
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارزوئیه / ایران
رتبه در ارزوئیه 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ روضه ارم

باغ روضه ارم

Rozeh Eram Garden
4
(از 1 نقد و بررسی)
منوجان / ایران
رتبه در منوجان 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه تاریخی منوجان

قلعه تاریخی منوجان

Manoujan Historic Castle
5
(از 1 نقد و بررسی)
منوجان / ایران
رتبه در منوجان 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگ زرچین

تنگ زرچین

Tange Zarchin
3
(از 1 نقد و بررسی)
کهنوج / ایران
رتبه در کهنوج 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه ضرغام (کهنوج)
2
(از 1 نقد و بررسی)
کهنوج / ایران
رتبه در کهنوج 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره شاه خورشید

مقبره شاه خورشید

Tomb of Shah Khorshid
2
(از 1 نقد و بررسی)
ریگان / ایران
رتبه در ریگان 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کلوت های فهرج
4
(از 1 نقد و بررسی)
فهرج / ایران
رتبه در فهرج 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میل نادری (قاوردی)
4
(از 1 نقد و بررسی)
فهرج / ایران
رتبه در فهرج 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره گلی هوک

دره گلی هوک

Goli Hook Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
رابر / ایران
رتبه در رابر 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه عروس

چشمه عروس

Aroos Fountain
4
(از 1 نقد و بررسی)
رابر / ایران
رتبه در رابر 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای هنزا

روستای هنزا

Hanza Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان کرمان / ایران
رتبه در استان کرمان 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای طرز

روستای طرز

Tarz Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
راور / ایران
رتبه در راور 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یخدان راور

یخدان راور

Ravar Icebox
4
(از 1 نقد و بررسی)
راور / ایران
رتبه در راور 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه فخری

خانه فخری

Fakhri House
4
(از 1 نقد و بررسی)
راور / ایران
رتبه در راور 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه آل طه

خانه آل طه

Al Taha House
5
(از 1 نقد و بررسی)
کوهبنان / ایران
رتبه در کوهبنان 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانقاه ابوسعید ابوالخیر
4
(از 1 نقد و بررسی)
کوهبنان / ایران
رتبه در کوهبنان 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای گیسک

روستای گیسک

Gisak Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
زرند / ایران
رتبه در زرند 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ده علیرضا

روستای ده علیرضا

Deh Alireza Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
زرند / ایران
رتبه در زرند 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مطبوعات کرمان
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده