جاذبه های استان کرمان

0
حمام وکیل کرمان
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار کرمان

بازار کرمان

Kerman Bazaar
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 6 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
آب انبار گنجعلی خان

آب انبار گنجعلی خان

Ganjali Khan's water cistern
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان ارگ
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ شازده

باغ شازده

Shazdeh Garden
4.8
(از 18 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 1 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 18 رای
مشاهده
موزه هنرهای معاصر صنعتی (کرمان)
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 9 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ارگ بم

ارگ بم

Bam Citadel
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
بم / ایران
رتبه در بم 1 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

Zoroastrian Ethnographic Museum
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 42 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گنبد مشتاقیه

گنبد مشتاقیه

Moshtaghieh Dome
4
(از 5 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 40 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
باغ فتح آباد کرمان

باغ فتح آباد کرمان

Fathabad Garden Kerman
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 3 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
آبشار کشیت

آبشار کشیت

Keshit Waterfall
5
(از 4 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 5 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بام کرمان

بام کرمان

Baam-e Kerman
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلبه شنی
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار تاریخی گنجعلی خان

بازار تاریخی گنجعلی خان

Historical Market of Ganjali Khan
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 16 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ موزه هرندی

باغ موزه هرندی

Harandy Garden Museum
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 16 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار مسگرها (کرمان)
5
(از 3 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 8 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کاروانسرای چهارسوق
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای هندوها (بازار هنود)
1
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 45 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
حصار شهر قدیم کرمان
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یخدان مویدی

یخدان مویدی

Moayedi Icebox
4
(از 3 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 28 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده