جاذبه های استان کرمان

0
کتابخانه ملی کرمان

کتابخانه ملی کرمان

Kerman National Library
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک مادر

پارک مادر

Mother Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
رفسنجان / ایران
رتبه در رفسنجان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه خواجه اتابک
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 9 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک جنگلی باهنر کرمان
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ضرابخانه گنجعلی خان (موزه سکه)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 16 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه سکه

موزه سکه

Coin Museum
0
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 46 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مدرسه بی بی حیاتی
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 9 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تپه های شنی ریگان
4
(از 2 نقد و بررسی)
ریگان / ایران
رتبه در ریگان 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار دلفارد

آبشار دلفارد

Dalfard Waterfall
4
(از 2 نقد و بررسی)
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دره راگه

دره راگه

Rageh Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
رفسنجان / ایران
رتبه در رفسنجان 2 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد گنجعلی خان

مسجد گنجعلی خان

Ganjali Khan Mosque
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 21 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه صنعتی کرمان
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 30 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
گلی اسکر

گلی اسکر

Geli Esker
4
(از 1 نقد و بررسی)
رابر / ایران
رتبه در رابر 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه سد بافت
4
(از 1 نقد و بررسی)
بافت / ایران
رتبه در بافت 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار سه کاسه جهان جان

آبشار سه کاسه جهان جان

Se Kaseh Jahan Jan Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
بافت / ایران
رتبه در بافت 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای بیدخون
4
(از 1 نقد و بررسی)
بردسیر / ایران
رتبه در بردسیر 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان گفتگو

میدان گفتگو

Goftogu Square
4
(از 1 نقد و بررسی)
رفسنجان / ایران
رتبه در رفسنجان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت گلستان امین
5
(از 1 نقد و بررسی)
رفسنجان / ایران
رتبه در رفسنجان 2 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ییلاق تخت سر تشتک

ییلاق تخت سر تشتک

Takht Sar Tashtak Yaylak
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 9 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل مهروئیه

جنگل مهروئیه

Mehroieh Forest
4
(از 1 نقد و بررسی)
فاریاب / ایران
رتبه در فاریاب 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده