جاذبه های تهران

5
از 4 رای
مجموعه ایلوژنا
4
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 234 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان پرواز

بوستان پرواز

Parvaz Garden Park
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 206 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
شهربازی هورا پارک
3
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 346 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت تیمورتاش

عمارت تیمورتاش

TeymorTash Mansion
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 204 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
غذاهای خیابانی خیابان سی تیر
4
(از 16 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 405 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 94٪ از 16 رای
مشاهده
موزه پوشاک سلطنتی
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 223 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
گورستان کاتولیک دولاب
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 180 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای رندان
4
(از 2 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 310 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار رندان

آبشار رندان

Rendan Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 210 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه آب (مجموعه سعد آباد)
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 412 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
موزه ظروف سلطنتی کاخ سعدآباد (کاخ اشرف)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 225 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
باغ پرندگان تهران
4.2
(از 14 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 233 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 93٪ از 14 رای
مشاهده
پارک جنگلی یاس
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ گلستان

کاخ گلستان

Golestan Palace
4.7
(از 31 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 3 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 31 رای
مشاهده
موزه زمان

موزه زمان

Time Museum
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 13 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
کاخ سبز

کاخ سبز

Green Palace
4.8
(از 9 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 15 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
موزه خودروهای تاریخی ایران
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 77 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه فرشچيان

موزه فرشچيان

Farshchian Museum
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 30 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
کاخ ملت

کاخ ملت

Mellat Palace
4.8
(از 10 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 17 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
سر در باغ ملی

سر در باغ ملی

Sardare Baghe Melli
4.6
(از 11 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 27 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده