جاذبه های تهران

5
از 4 رای
موزه جهان نما

موزه جهان نما

Jahan Nama Museum
4.2
(از 9 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 325 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 89٪ از 9 رای
مشاهده
کوشک احمد شاهی

کوشک احمد شاهی

Ahmad Shahi Pavilion
4.4
(از 12 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 91 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
کاخ خصوصی نیاوران

کاخ خصوصی نیاوران

Niavaran Private Palace
4.9
(از 11 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 8 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
موزه خودرو نیاوران
1.8
(از 6 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 435 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 17٪ از 6 رای
مشاهده
موزه اتومبیل های سلطنتی
3.5
(از 9 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 428 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 78٪ از 9 رای
مشاهده
مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historical Complex
4.8
(از 16 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 4 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
پارک جنگلی لویزان
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 44 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بوستان شهریار عدل
4
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 234 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک دانشجو

پارک دانشجو

Daneshjoo Park
2.7
(از 4 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 431 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 25٪ از 4 رای
مشاهده
پارک پردیسان
5
(از 2 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 56 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای وردیج (تپه ارواح سنگی)
4.1
(از 8 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 344 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
بوستان قلمستان تهران
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 188 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بوستان رسالت
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان صدف
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه هنر معاصر تهران

موزه هنر معاصر تهران

Tehran Museum of Contemporary Art
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 77 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مجتمع تجاری ارگ

مجتمع تجاری ارگ

ARG Commercial Center
4.4
(از 7 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 185 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
پارک ساعی
4.2
(از 9 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 325 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
کوچه تمدن

کوچه تمدن

Tamadon Alley
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 188 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک هنرمندان
4.1
(از 6 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 327 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
پارک قیطریه

پارک قیطریه

Qeytarieh Park
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 30 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده