سفرنامه های بیشکک

آگهی لست سکند - مرجع قیمت - جایگاه K - دسکتاپ

سفر به شهرهای طلایی در آسیای میانه

مسابقه سفرنامه نویسی - آماتور خارجی ۱۴۰۱

پیش درآمد : من ، بهنام ، متولد ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از حدود ۱۳ سال کار بی وقفه ، یکسال به احترام زندگی ، به خودم آف دادم که بتونم به آرزوهای سفری خودم برسم. آرزوهایی که توش از دوران نوجوانی ، سفر به آسیای

6
2.1K
3
ادامه مطلب