سفرنامه های کرواسی

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

رقص با اژدها

مسابقه سفرنامه نویسی - حرفه ای خارجی ۱۴۰۱

سرسی در حالی از روی پله‌ها به مردم نگاه می‌کند که هیچ شرمندگی در چشمانش نیست و آنچنان خونسرد است که مطمئن است 100 بار هم که به عقب برگردد، باز هم همین نقشه را می‌کشد. میوه‌های فاسد شده و گندیده از سر و رویش

زهره دشتی
21
23.3K
4
ادامه مطلب