• 10

  13768

  16

  درۀ هایقر، ژرف ترین درۀ ایران

  دوشنبه، 7 مرداد 1398 ساعت 09:00 توسط saeedtrips فیروز آباد

  تصویر1. ابهت دره هایقر درۀ هایقر عمیق ترین درۀ ایران و یکی از زیباترین آنها هم هست. این دره در جنوب فیروزآباد در استان فارس قرار گرفته است و برای فعالیت هایی مانند دره نوردی، سنگ نوردی و ورزش های مهیج دیگری از این دست...

  ادامه مطلب »