سفرنامه های طارم

تقویم ۱۴۰۳ لست‌سکند - جایگاه K - دسکتاپ

برفراز ابر ها ، ترکینگ آب بر به قلعه رودخان

مقاصد : طارمفومن

برفراز ابر ها ، ترکینگ آببر طارم به قلعه رودخان   سفر برای هرکدام از ما اهل سفر به یک شکل متفاوت معنی میشود ، یکی سفر به یک مقصد توریستی و سواحل و هتل 5 ستاره رو میپسنده دیگری کنکاش در دل تاریخ و بناهای قدیمی

شهروز اسماعیلی
8
10.7K
4.5
ادامه مطلب