اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

احتمالا شما از Agdam افسانه هایی شنیده اید. این شهر کمتر از 300 سال پیش تاسیس شده و تاریخ زیادی ندارد. مکان آن از اهمیت کمتری برخوردار است و هیچ چیزی که از لحاظ تاریخی قابل توجه باشد، ندارد.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

سال 1993، این شهر در جنگ Nagorno-Karabakh تحت محاصره قرار گرفت و نیروها شهر را سرنگون کردند در نتیجه چهل و پنج هزار نفر مجبور شدند فرار کنند. هجده سال از جنگ می گذرد ولی این شهر خالی و متروکه است.

 

تاریخچه Agdam

Agdam  در اواخر دهه 1700 تاسیس شد، اما تا سال 1828 به طور رسمی شهر نامیده نمی شد. صنایع اصلی این شهر کره و تولید ماشین آلات بود.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

این شهر هیچ گونه حضور نظامی یا اهمیت نظامی نداشت، اما پایتخت منطقه Agdam Rayon بود و به دو سوی جناح متخاصم متمرکز بود. کوهستان Nagorno-Karabakhیک منطقه کوچک دریایی در غرب آذربایجان است که استقلال خود را از آذربایجان اعلام کرد و ارتش ارمنستان از نیروهای سرکوبگر در مقابله با این استقلال حمایت کرد. در نتیجه درگیری شروع شد و به مرور به شهر Agdam رسید.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

زمین سوخته

با وجودی که این منطقه به طور مداوم درگیر جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بوده است، اما این اختلاف از ماه ژوئن تا اوت 1993 شدت گرفت. آذربایجان با استفاده ازشهر Agdam به عنوان پایگاه دفاعی منطقه ای برای جنگ در برابر نیروهای ارمنی استفاده کرد.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

ارمنستان نیز با تفکر آذربایجانی قصد دارد به صورت توهین آمیز از Agdam استفاده کند. این کشور حمایت از نیروهای منطقه ای را برای مبارزه با این کشور آغاز کرد. Agdam قربانی جنگ بود. در تابستان ده ها هزار نیروی ارمنی و سربازان در داخل منطقه کوهستانی Nagorno-Karabakhدر حال جنگ بودند و نیروهای دشمن را از بین می بردند.

به منظور جلوگیری از بازپس گیری Agdam ، نیروها به بمب، و دیگر ساختارهای جنگی مخرب متوسل شدند. به این ترتیب شهر تدریجا نابود شد.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

آسیب های جانبی

Agdam آذربایجان در جنگ بسیار خشونت آمیز خیلی زیاد آسیب دید و تعداد کمی از بناهای آن باقی ماند. در نهایت هیچ برنامه ریزی در حکومت آذربایجان صورت نگرفت تا این شهر را بازسازی کند.کسانی که در شهر بودند فرار کردند و در پایان تابستان بیش از 120000 غیرنظامی منطقه را ترک کرده بودند. بعد از اینکه Agdam توسط نیروهای ارتش تصاحب شد، آنها اقدام به تخریب شهر خالی با توپ و تیراندازی کردند.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

در پایان تابستان، آذربایجان پنج منطقه را به نیروهای ارمنی واگذار کرد. منطقه کوهستانی Nagorno-Karabakhپس از این درگیری استقلال خود را اعلام کرد، هرچند که هیچ یک از کشورهای مستقل آن را هرگز به رسمیت نشناختند. با گذشت زمان Agdam خالی باقی ماند و مردم آن دیگر به این شهر بازنگشتند.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

میراث

امروزه، تنها میراث Agdam که زندگی در آن جریان دارد، تیم فوتبال آن است. پس از درگیری، تیم به جای دیگری منتقل شده اما انجمن Agdam و میراث این شهر آن را حفظ کرد. این تیم تا به امروز، هنوز در لیگ برتر آذربایجان حضور دارد.

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

اگدم ، آذربایجان: شهر ارواح جنگ

 

 منبع: sometimes-interesting