آبشار تنگه دم اسب در استان فارس واقع است. این آبشار در منطقه تنگه دم اسب در شرق روستای کره بس واقع شده و تلفیق مناظر آن و تنگه دم اسب از زیباترین مناطق گردشگری ایران است. تنگه دم اسب واقع در منطقه کوهمره سرخی در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب شیراز یکی از مناطق زیبا و بکری است که دستیابی به آن با توجه به رودخانه ای بودن و گذر از معبرهای آبی، جذاب و دیدنی است.

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

 برای دسترسی به این تنگه باید از شهرستان شیراز به روستای کره بس رفت. پوشش جنگلی درختان بلوط و انواع درختان و بوته های دیگر و کوههای سر به فلک کشیده حاکی از طبیعت بکر و طبیعت زیبای این منطقه است. مسیر پیمایش راه پاکوب مشخصی است که عبور از آن با فراز و نشیب های زیادی همراه است.

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

در بعضی نقاط می بایست به صورت دست به سنگ و با عبور از شکاف و تنوره هایی به صورت انفرادی ادامه مسیر داد. در طول راه از بلندای کوه دره ای عمیق دیده می شد که رودخانه خروشان دم اسب در دل آن جریان دارد. رودخانه پس از طی مسیر تنگه وارد روستای کره بس می شود. در ادامه مسیر رانش زمین باعث ایجاد دریاچه ای به طول ۲۰۰ متر شده است که گذر از آن با شنا یا قایق های بادی میسر است. ادامه این مسیر به آبشار تنگه دم اسب منتهی میگردد.

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

تنگه دم اسب ، افسون طبیعت فارس

منابع: همگردی، سیری در ایران