‏هند ، هاوایی و کامبوج ، این کشورها نیز از جمله مقاصد پرطرفدار گردشگری هستند.اما همانند بسیاری نقاط دیگر در جهان ، ‏آنها نیز مناطقی دارند که توسط گردشگران دیده نمی شود . حتی برخی از ساکنین و مردمان این کشورها نیز نمی دانند مایل ها ‏دورتر از خانه شان آلوده ترین نقاط دنیا وجود دارد. ‏ ‏ ‏

این تصاویر نشان می دهد برخی از زیباتریجاکارتن نقاط دنیا در کنار خود چه زشتی های پنهانی دارند.‏ ‏ ‏ ‏‏

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏روستایی ساحلی در جاکارتا ، اندونزی – کودکان در این مطنقه در میان آبها به جمع آوری زباله ها می پردازند. ‏ ‏ ‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏یکی از سمی ترین و آلوده ترین مناطق در بالاخانی آذربایجان دیده می شود ، جایی که پر از آب های آلوده و متعفن است و ‏افرادی که از این منطقه عبور هم کرده اند آن را از بدبوترین نقاط می دانند. ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

جاکارتا جمعیتی ده میلیون نفری دارد که روزی 6250 تن زباله تولید می کند. ‏ ‏ ‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏زندگی روزانه برای افرادی که در این منطقه از اندونزی زندگی می کنند بسیار ترسناک است ، محیط زیستی که پر از آشغال و ‏زباله است. ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ بر اساس آمار اعلام شده ، بیش از 200 میلیون نفر در چین در حال حاضر دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. تصویری از یک ‏روستا در منطقه ‏Hainan‏ چین که از آلوده ترین نقاط به شمار می رود.‏ ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ وقتی می خواهید یک دریاچه را در پولینزیا تصور کنید ، کمترین احتمال وجود دارد که چنین تصویری در ذهنتان داشته باشید. ‏ساحلی که پر از زباله های پلاستیکی است. ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ انبوهی زباله پلاستیکی که در جزیره مرجانی ‏Midway‏ در هاوایی جمع آوری شده است. افزایش زباله های پلاستیکی به یکی از ‏مهم ترین مشکلات در جهان تبدیل شده است. ‏ ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏‏"گنگ" از آلوده ترین نقاط در هند است ، در میان این زباله ها حتی جنازه و اسکلت حیوانات و انسان نیز یافت می شود ، آلودگی ‏های صنتعی وارد این رود می شوند و رود گنگ را به یکی از آلوده ترین و سمی ترین رودخانه های جهان تبدیل کرده اند. ‏‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏در شهر "آمراواتی " هند ، میلیون ها فرد بی خانمان روزانه 12 ساعت خود را در میان زباله ها به جمع آوری آشغال می پردازند. ‏آنها با فروش این زباله ها به نمایندگان بازیافت امرار معاش می کنند. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

یکی از مناطق حاشیه نشین در کامبوج ، جایی که سرسبزی زمین در میان زباله های پلاستیکی گم شده است. ‏ ‏ ‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ساحلی در سانداکان مالزی ، زباله هایی که روزانه به اقیانوس سپرده می شوند ! ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏

 

‏ آلوده ترین شهرهای جهان ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏شاید در تصویر به وضوح مشخص نباشد ، مهی از آلودگی که سراسر شهر پکن را در بر می گیرد. ‏ ‏ ‏ ‏‏
منبع : Dailymail‏ ‏