Close
تنگه بسفر
شکوفه.
نقدها:
گزارش
تنگه بسفر
توصیه شده توسط کاربر

تنگه بسفر ارتباط دهنده دریای سیاه و مدیترانه و از معروفترین تنگه های دنیاست.برای دیدن آنجا میتوانید از طریق تهیه بلیط کشتی در استانبول اقدام کرده و یک روز برای آن باید وقت گذاشت که صد در صد ارزشش را دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: