Close
حرم امام رضا (ع)
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
تجربه‌ای جدید
توصیه شده توسط کاربر

زیارت بارگاه رضوی یکی از کارهایی هست که در سفر مشهد انجام میشه. برای دخترم که حالا از سفر قبل خیلی بزرگتر شده بود، تجربه جالب و تازه‌ای بود. تقریبا تمام صحن‌ها و رواق‌ها رو در زمان اقامت‌مون دوتایی گشتیم. اونچه که بیشتر از قبل به چشم می اومد، نظم بیشتری در حرم بود. فضاهای جدیدی به مجموعه اضافه شده بود و ازدحام بی مورد معمول در بخش‌های مختلف و حتی در زمان‌های شلوغ، مثل زمان نماز، به چشم نمی‌اومد. خدمات خوبی به زایرین ارایه می‌شد و طبق قبل و با کیفیت بهتر در حال انجام بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: