Close
تنگه بسفر
رضا محمودثانی
نقدها:
گزارش
نیمه اروپایی و نیمی آسیایی
توصیه شده توسط کاربر

تنگه بسفر قطعا یکی از زیبا ترین مناطق استانبول به شمار میرود .جایی که اروپا از آسیا جدا میشود.گذشتن از این تنگه با کشتی یکی از بهترین خاطرات شما خواهد شد.حتما یک تور تنگه بسفر در زمان اقامت در استانبول تهیه کنید.شب بهترین زمان برای بازدید از این تنگه هست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: