Close
حرم امام رضا (ع)
کبری دانه
نقدها:
گزارش
زیارت امام هشتم شیعیان
توصیه شده توسط کاربر

بعد از سالها از طرف دوست خوبم سفر مشهد بهم هدیه شد باورم نمیشد بعد از ده سال دوباره بتونم به این سفر برم خیلی هیجان زده بودم. وقتی هواپیما تو فرود گاه مشهد نشست تازه داشتم باور میکردم که خدا یه بار دیگه بهم لطف کرده وقتی جلوی هتل پیاده شدیم گنبد زرین امام رضا دقیقا روبرو ما قرار گرفته بود حس دلتنگی و شوق زیارت اشکهام رو سرازیر کرد زیر لب زمزمه کردم امدم ای شاه پناهم بده. خط امانی زگناهم بده

نوع سفر:
تاریخ سفر: