Close
تنگه بسفر
حسین مهاجر
نقدها:
گزارش
خلیج چند منظوره
توصیه شده توسط کاربر

این خلیج دو دریای مرمره و سیاه را به یکدیگر پیوند می دهد ضمن آنکه بخش اروپایی و آسیایی در کشور ترکیه دقیقا در دو طرف این خلیج قرار گرفته است و پل های احداث شده بر روی این تنگه به عنوان شاهراه مواصلات بین دو قاره آسیا و اروپا ایفای نقش می نمایند.
مسیر پروازی هواپیماهای ورودی به شهر استانبول از دیگر نکات جالب توجه در خصوص این تنگه است بطوریکه اکثر هواپیما ها با گذر از خلیج بسفر در فرودگاه بخش اروپایی استانبول فرود می آیند که با توجه به موقعیت قرار گیری و عرض کم پهنه آبی در این خلیج بهترین امکان برای مسیر پروازی از آسیا به اروپا فراهم می گردد.
چشم اندازی زیبا از مرز دو قاره همراه با تماشای کشتی های تجاری عبوری از محل این تنگه از جذابیت های آن محسوب می گردد. ضمن آنکه ترافیک حریم هوایی در این خلیج زیبایی های آن را دو چندان می نماید و همه اینها در کنار پرواز مرغان دریایی در بالای سر بازدیدکنندگان به خلق مناظری منحصربفرد انجامیده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: