Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
تاریخ ایران زمین
توصیه شده توسط کاربر

بعید است ایرانی باشی و به تخت جمشید و تاریخی که در پس آن است نبالی.
به نظر من هر ایرانی باید حداقل یک بار در میان تخته سنگهای بجا مانده از تخت جمشید قدم بزند تا هویت ایرانی خود را در پس آن پیدا کند.
اگر به شیراز سفر میکنید، دیدن تخت جمشید را در مرودشت، جزو اولویتهایتان باشد، حتی اگر علاقه ای به تاریخ ندارید .

نوع سفر:
تاریخ سفر: