Close
تنگه بسفر
Shilan
نقدها:
گزارش
تنگه بسفر
توصیه شده توسط کاربر

تنگه بسفر تنگه ای برای جدای دو قاره،این تنگه در شهر استانبول و کشور ترکیه قرار دارد.
این تنگه شهر را به دوقسمت تقسیم کرده یک قسمت بخش آسیایی و قسمت دیگر بخش اروپایی است ،همچنین این تنگه دریای سیاه را به دریای مرمره وصل میکند.
این تنگه طولی برابر ۳۰ کیلومتر و عرضی برابر ۷۰۰ متر دارد.
اگر میخواهید این تنگه را به طور کامل ببینید بهترین کار این است که تور کشتی که به هزینه ۲۵ لیر است بگیرید و از دیدن کاخ های تاریخی و زیبای استانبول که بر روی آب است لذت ببرید.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: