Close
آبیک
پروانه کشاورز
نقدها:
گزارش
شهر آبیک
(جدی و بی احساس)
توصیه شده توسط کاربر

آبیک یکی از شهرستانهای استان قزوین است، اگرچه شهر محسوب میشود ولی بافت آن نیمه روستایی است و پیشرفت چندانی نداشته و تنها شهر آن شهر کوچک خاکعلی است و روستای زیاران از توابع آن میباشد. فعالیت شهرک صنعتی آبیک باعث آلودگی شدید این شهرستان شده و تبدیل به یک معزل اساسی شده است. آبیک قطب کشاورزی قزوین محسوب میشود و در آن، روی هزاران هکتار زمین زراعی محصولاتی مثل گندم، جو، یونجه، ذرت کشت میشود. همچنین دامپروری و پرورش طیور نیز در این شهرستان رونق داره و آبیک ۸ درصد تخم مرغ و گوشت سفید کشور رو تامین میکند. این شهرستان از اطراف به هشتگرد و نظر آباد و محمدیه میرسد.

مناسب برای
  • آرامش و استراحت

نوع سفر:
تاریخ سفر:
  • پروانه کشاورز

    آبیک یکی از شهرستانهای استان قزوین است، اگرچه شهر محسوب میشود ولی بافت آن نیمه روستایی است و پیشرفت چندانی...