Close
ویدئو

آرامگاه و موزه شاعر بزرگ فردوسی و بنای هارونیه

نگاهی کوتاه به آرامگاه و موزه شاعر بزرگ ایرانی

ویدیوی کوتاه از باغ و آرامگاه و موزه شاعر بزرگ فردوسی و بنای هارونیه

نظرهای کاربران

شما هم می توانید نظر خود را برای ما بنویسید

Mahboubeh
آیا این ویدئو را می پسندید؟ ویدئو مشکل دارد؟ گزارش کنید