بازار کرمانشاه (بَژی کورد)

4.1
از 13 رای

فرصتی چند ساعته برای حضور در کرمانشاه داشتیم.

ترجیح ما بجای دیدن آثار تاریخی مثل بیستون، دیدن مردم در بازار های محلیست، جایی که زندگی عادی مردم رو به دور از هر نمایشی میبینی.

بعد هم به یک شیرنی سرای سنتی در کرمانشاه سر زدیم و مراحل درست کردن سوغاتی های معروف کرمانشاه مثل کاک و نون برنجی رو دیدیدم.

دعوت میکنم بخش کوچیکی از بازار رو ببینید.

(پی نوشت :بژی کورد یعنی زنده باد کرد)