کشاورز بی سوادی که دانشمند است!

3.7
از 3 رای

عجایب جهان انتها ندارند. این مرد یکی از این عجایب است. دانشمندی که هرگز به مدرسه نرفته! بسیاری از ما به تحصیلات اعتقاد داریم و اهمیت زیادی برای آن قائلیم در صورتیکه مفید بودن و موفق شدن هیچ ربطی به تحصیلات ندارد! کسانی در این جهان هستند که بدون اینکه کلمه ای بیاموزند کارهای بزرگی انجام میدهند!

این مرد گرچه سواد ندارد و حتی طریقه استفاده از اینترنت را نیز بلد نیست اما یک استاد است و حتی دانشجو دارد!

چگونه!؟؟ با ما همراه باشید!

منبع: Youtube