طاعون مگس، آلودگی وحشتناک بازارهای پاکستان!

5
از 3 رای

باور کردنی نیست! بازارهای پاکستان مورد حمله مگس‌ها قرار گرفته اند. تمام مواد غذایی که در این بازار به فروش می رسند در زیر میلیون ها مگس مدفون شده اند!با این وضعیت بهداشت در پاکستان، نهادهای بهداشتی در مورد ظهور بیماری‌ها و پاندمی های جدید برخاسته از این منطقه هشدار داده اند!

با ما همراه باشید!

منبع: Youtube