این وکیل روسی در چاله زیرزمینی زندگی میکند!

4.4
از 9 رای

انتخاب شیوه زندگی، کار و محل زندگی تمام و کمال در اختیار خود انسان است. این مرد روسی یک وکیل است او مدت‌های زیادی را در شهر زندگی کرده ولی اکنون دریافته که این نوع زندگی باب میل او نیست. برای همین انتخاب کرده تا در زیرزمین و همراه حیوان خانگی‌اش زندگی کند. چرا این مرد زندگی زیرزمینی و به دور از شهر را برگزیده است داستان مفصلی دارد که در ادامه خواهیم دید!

با ما همراه باشید.

منبع: Youtube