جاذبه های استان خوزستان

5
از 1 رای
روستای علوه
4
(از 1 نقد و بررسی)
اهواز / ایران
رتبه در اهواز 6 از 93 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل سفید اهواز

پل سفید اهواز

Ahvaz White Bridge
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
اهواز / ایران
رتبه در اهواز 5 از 93 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
آبشار شیوند

آبشار شیوند

Sheyvand Waterfall
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 2 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مضیف حاج عبدالله
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرمشهر / ایران
رتبه در خرمشهر 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار شوی (تله زنگ)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 11 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای فارم

روستای فارم

Farom Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای شیوند

روستای شیوند

Sheyvand Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل جدید دزفول (پل شریعتی)

پل جدید دزفول (پل شریعتی)

New Dezful Bridge (Shariati Bridge)
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مزار شهدای هویزه

مزار شهدای هویزه

Mazar e Shohada Hoveyzeh
5
(از 1 نقد و بررسی)
هویزه / ایران
رتبه در هویزه 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یادمان طلائیه

یادمان طلائیه

Talaeeie Memorial
5
(از 1 نقد و بررسی)
هویزه / ایران
رتبه در هویزه 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سنگواره برد کژدم

سنگواره برد کژدم

Bard Kazhdom Fossil
3
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 22 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ وحش هویزه
2
(از 1 نقد و بررسی)
هویزه / ایران
رتبه در هویزه 5 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب بندون

تالاب بندون

Bondoun Wetland
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه شاداب

قلعه شاداب

Shadab Castle
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب میانگران

تالاب میانگران

Miangaran Wetland
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تشکوه (کوه آتشین)
رامهرمز / ایران
رتبه در رامهرمز 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
یادمان شهدای هور

یادمان شهدای هور

Remember the Martyrs of Hoor
3
(از 1 نقد و بررسی)
هویزه / ایران
رتبه در هویزه 3 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب هور العظیم
3
(از 1 نقد و بررسی)
هویزه / ایران
رتبه در هویزه 3 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ام الدبس
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان خوزستان / ایران
رتبه در استان خوزستان 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگه قاسمی

تنگه قاسمی

Tangeh Ghasemi
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده